2015ம் ஆண்டிற்கான இஸ்லாமிய கேள்வி பதில் போட்டியில் வெற்றிபெற்றோரின் விபரங்கள் அக்டோபர் 9ம் திகதிக்கு பின்னால் அறிவிக்கப்படும்.     நூலகம் என்ற பட்டனை அழுத்துவதன் மூலம் நூலையும் வினாப்பத்திரத்தையும் தேடிப்பெற்றுகொள்ளலாம்.     .2015ம் ஆண்டிற்கான இஸ்லாமிய கேள்வி பதில் போட்டிக்கான வினாப்பத்திரத்தையும் புத்தகத்தையும் டவுன்லோட் செய்து போட்டியில் கலந்துகொண்டு பரிசில்களை வெல்லுங்கள். நீங்கள் விரும்பிய இடத்திலிருந்து பங்குபற்றலாம். .     அல்அஹ்ஸா இஸ்லாமிய நிலையம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது.    
 • பார்வையாளர் எண்ணிக்கை
  no registration needed counter
  Flag Counter
  மஸ்ஜிதினுள் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒழுங்குமுறைகள்!
  ...எழுதியவர்/பதிந்தவர்/உரை:நிர்வாகி
  ஏனையவை
  மனிதர்கள் செய்து கொண்ட தீவினையின் காரணமாக…..
  ...எழுதியவர்/பதிந்தவர்/உரை:நிர்வாகி
  ஏனையவை
  மரணிக்கும் போதும் மண்ணறையிலும் நிகழ்பவைகள்!
  ...எழுதியவர்/பதிந்தவர்/உரை:சகோதரர் M. அன்வர்தீன்
  ஏனையவை
  மகத்தான நற்பாக்கியங்கள்!
  ...எழுதியவர்/பதிந்தவர்/உரை:நிர்வாகி
  ஏனையவை
  பெண்களின் வாழ்க்கையை பாதிக்கும் ஆண் நண்பர்கள்
  ...எழுதியவர்/பதிந்தவர்/உரை:நிர்வாகி
  ஏனையவை
  பரிந்துரை செய்யும் குர்ஆன்
  ...எழுதியவர்/பதிந்தவர்/உரை:நிர்வாகி
  ஏனையவை