2015ம் ஆண்டிற்கான இஸ்லாமிய கேள்வி பதில் போட்டியில் வெற்றிபெற்றோரின் விபரங்கள் அக்டோபர் 9ம் திகதிக்கு பின்னால் அறிவிக்கப்படும்.     நூலகம் என்ற பட்டனை அழுத்துவதன் மூலம் நூலையும் வினாப்பத்திரத்தையும் தேடிப்பெற்றுகொள்ளலாம்.     .2015ம் ஆண்டிற்கான இஸ்லாமிய கேள்வி பதில் போட்டிக்கான வினாப்பத்திரத்தையும் புத்தகத்தையும் டவுன்லோட் செய்து போட்டியில் கலந்துகொண்டு பரிசில்களை வெல்லுங்கள். நீங்கள் விரும்பிய இடத்திலிருந்து பங்குபற்றலாம். .     அல்அஹ்ஸா இஸ்லாமிய நிலையம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது.    
 • பார்வையாளர் எண்ணிக்கை
  no registration needed counter
  Flag Counter
  ta_ahkam_ganaez
  ...
  பதிவிறக்கம்
  ta_ahkam_ganaez
  ...
  பதிவிறக்கம்
  ta_a3mal_hajj
  ...
  பதிவிறக்கம்
  ta_a3mal_hajj
  ...
  பதிவிறக்கம்
  tamil-29 haj umra how
  ...
  பதிவிறக்கம்
  kabur_imthiyas
  ...
  பதிவிறக்கம்
  haj_umra_ziyara
  ...
  பதிவிறக்கம்
  creditcard
  ...
  பதிவிறக்கம்
  credit-2
  ...
  பதிவிறக்கம்
  2015- AlAhsa வினா விடைப் போட்டி -புத்தகம்
  2015 Tamil Quiz Competition -Book download AL-AHSA ISLAMIC CENTER 1. விடைகள் (((மன அமைதிக்கு மார்க்கம் சொல்வது என்ன?))) என்ற புத்தகத்தில் இருந்து எழுதப்பட வேண்டும். (ஹிஜ்ரி 1436 ஆம் ஆண்டின் வினா விடைப் போட்டி - 2015) சவ்தி அரேபிய ரியால்களில் பணப் பரிசில்களை வென்றிட தமிழ் அறிந்த உங்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு ! பரிசில்கள் விபரம் * முதலாம் பரிசு : 700/= ( ...
  பதிவிறக்கம்
  2015- AlAhsa வினா விடைப் போட்டி - வினாத்தாள்
  Alahsa Quiz competition-Question Paper tamil -2015 ...
  பதிவிறக்கம்
  வினா விடை போட்டி -2014ன் வெற்றியாளர்களின் பெயர்கள்
  Tamil quiz competition 2014 winners name list Mobile: +966546147901 Mobile / Whatsapp: +966503148137 Email: safras.m@ahsaic.org ...
  பதிவிறக்கம்
  The Message of Islam by Abdur Rahman Sneha
  2014-Islamic Quiz Competition www.islamhouse.com ...
  பதிவிறக்கம்
  அல்குர்ஆன் பைபிள் பார்வையில் பெண்ணுரிமை
  ta_Women_rights www.islamhouse.com/ ...
  பதிவிறக்கம்
  சத்திய மார்க்கம்
  சத்திய மார்க்கம் Dr.Bilal Philips ...
  பதிவிறக்கம்