2015ம் ஆண்டிற்கான இஸ்லாமிய கேள்வி பதில் போட்டியில் வெற்றிபெற்றோரின் விபரங்கள் அக்டோபர் 9ம் திகதிக்கு பின்னால் அறிவிக்கப்படும்.     நூலகம் என்ற பட்டனை அழுத்துவதன் மூலம் நூலையும் வினாப்பத்திரத்தையும் தேடிப்பெற்றுகொள்ளலாம்.     .2015ம் ஆண்டிற்கான இஸ்லாமிய கேள்வி பதில் போட்டிக்கான வினாப்பத்திரத்தையும் புத்தகத்தையும் டவுன்லோட் செய்து போட்டியில் கலந்துகொண்டு பரிசில்களை வெல்லுங்கள். நீங்கள் விரும்பிய இடத்திலிருந்து பங்குபற்றலாம். .     அல்அஹ்ஸா இஸ்லாமிய நிலையம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது.    
 • பார்வையாளர் எண்ணிக்கை
  no registration needed counter
  Flag Counter
  ஃபாத்திமா பின்த் அஸத் (ரலி)
  ...ஃபாத்திமா பின்த் அஸத் (ரலி)
  ஏனையவை
  கண்களைக் குளமாக்கினார்.. அந்தப் புதியவர்
  ... ஸைபுல்லாஹ் என்ற பெயர் வைக்க வேண்டும்,
  ஏனையவை
  கஅப்பின் மாலிக்
  ...கஅப்பின் மாலிக்
  ஏனையவை
  காலித் பின் வலீத் (ரலி)
  ...காலித் பின் வலீத் (ரலி)
  ஏனையவை
  குர்ஆனிய சமுதாயம் அண்ணலார் (ஸல்) அவர்களின் மனதில் இடம் பிடித்தவர்.
  ...குர்ஆனிய சமுதாயம் அண்ணலார் (ஸல்) அவர்களின் மனதில் இடம் பிடித்தவர்.
  ஏனையவை
  நம்முடைய வரலாறு!
  ...நம்முடைய வரலாறு!
  ஏனையவை