2015ம் ஆண்டிற்கான இஸ்லாமிய கேள்வி பதில் போட்டியில் வெற்றிபெற்றோரின் விபரங்கள் அக்டோபர் 9ம் திகதிக்கு பின்னால் அறிவிக்கப்படும்.     நூலகம் என்ற பட்டனை அழுத்துவதன் மூலம் நூலையும் வினாப்பத்திரத்தையும் தேடிப்பெற்றுகொள்ளலாம்.     .2015ம் ஆண்டிற்கான இஸ்லாமிய கேள்வி பதில் போட்டிக்கான வினாப்பத்திரத்தையும் புத்தகத்தையும் டவுன்லோட் செய்து போட்டியில் கலந்துகொண்டு பரிசில்களை வெல்லுங்கள். நீங்கள் விரும்பிய இடத்திலிருந்து பங்குபற்றலாம். .     அல்அஹ்ஸா இஸ்லாமிய நிலையம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது.    
 • பார்வையாளர் எண்ணிக்கை
  no registration needed counter
  Flag Counter
  உம்மு உமாரா (ரலி)
  ...உம்மு உமாரா (ரலி)
  ஏனையவை
  உமைர் பின் வஹப் (ரலி)
  ...உமைர் பின் வஹப் (ரலி)
  ஏனையவை
  சாபத்திற்கு அழிக்கும் சக்தி உண்டா ? மவ்லவி யூனுஸ் தப்ரீஸ்
  ...சாபத்திற்கு அழிக்கும் சக்தி உண்டா ? மவ்லவி யூனுஸ் தப்ரீஸ்
  ஏனையவை
  இறவாத மனிதர் ஹிழ்ரு (அலை)? மௌலவி M.S.M. இம்தியாஸ் ஸலஃபி
  ...இறவாத மனிதர் ஹிழ்ரு (அலை)? மௌலவி M.S.M. இம்தியாஸ் ஸலஃபி
  ஏனையவை
  ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணம் நபி (ஸல்) அவர்கள் மவ்லவி M.I. அன்வர் (ஸலஃபி)
  ...ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணம் நபி (ஸல்) அவர்கள் மவ்லவி M.I. அன்வர் (ஸலஃபி)
  ஏனையவை