2015ம் ஆண்டிற்கான இஸ்லாமிய கேள்வி பதில் போட்டியில் வெற்றிபெற்றோரின் விபரங்கள் அக்டோபர் 9ம் திகதிக்கு பின்னால் அறிவிக்கப்படும்.     நூலகம் என்ற பட்டனை அழுத்துவதன் மூலம் நூலையும் வினாப்பத்திரத்தையும் தேடிப்பெற்றுகொள்ளலாம்.     .2015ம் ஆண்டிற்கான இஸ்லாமிய கேள்வி பதில் போட்டிக்கான வினாப்பத்திரத்தையும் புத்தகத்தையும் டவுன்லோட் செய்து போட்டியில் கலந்துகொண்டு பரிசில்களை வெல்லுங்கள். நீங்கள் விரும்பிய இடத்திலிருந்து பங்குபற்றலாம். .     அல்அஹ்ஸா இஸ்லாமிய நிலையம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது.    
 • பார்வையாளர் எண்ணிக்கை
  no registration needed counter
  Flag Counter
  “ஒளியைத் தடுக்கும் வான் மேக அலைகள், கடல் பரப்பு அலைகள், ஆழ் கடலடி அலைகள்.”
  ...எழுதியவர்/பதிந்தவர்/உரை:நிர்வாகி
  ஏனையவை
  ஒரு கடவுள் – அளவுகோல் விளங்காத நாத்திகவாதிகள்
  ...எழுதியவர்/பதிந்தவர்/உரை:நிர்வாகி
  ஏனையவை
  ஐரோப்பாவின் முதல் விவசாயி
  ...எழுதியவர்/பதிந்தவர்/உரை:நிர்வாகி
  ஏனையவை
  உயிரி (பாக்டீரியா) மேகங்கள் பொழியும் உயிர் மழை
  ...எழுதியவர்/பதிந்தவர்/உரை:நிர்வாகி
  ஏனையவை
  “ ஈ ” யின் மூலம் இரு அறிவியல் உண்மைகள்
  ...எழுதியவர்/பதிந்தவர்/உரை:நிர்வாகி
  ஏனையவை
  இட வலம் சுற்றி வரும்….. இயற்கை மார்க்கம்
  ...எஸ்.ஹலரத் அலி
  ஏனையவை